πρόσφατα άρθρα

TEACCH

TEACCH

Το TEACCH είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που ασχολείται με τη διάγνωση, την αντιμετώπιση, την επαγγελματική κατατόπιση και τη διαβίωση των ατόμων με αυτισμό.

τι είναι η δυσλεξία;