Η δυσλεξία

τι είναι η δυσλεξία;

 

η δυσλεξίαΤι είναι δυσλεξία: Ο όρος δυσλεξία ( από το λατινικό lego= διαβάζω, αναγιγνώσκω) χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια «γλωσσική δυσκολία», η οποία εκδηλώνεται ως μια ειδική διαταραχή στη μάθηση του γραπτού λόγου. Κατ’ αυτή την έννοια εντάσσεται στα γενικότερα πλαίσια των μαθησιακών δυσχερειών.

Ορισμός: Έχουν διατυπωθεί πολλοί διαφορετικοί ορισμοί για τη δυσλεξία. Το κοινό τους σημείο είναι ότι δυσλεξία είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή γνωστικού επιπέδου που αφορά στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου. Η δυσλεξία εκφράζεται μέσω ανορθόδοξων και επιπόλαιων συμπεριφορών (βλέπετε συμπτώματα) κατά τη διαδικασία μετατροπής του οπτικού λόγου σε προφορικό( ανάγνωση και κατανόηση του κειμένου) και κατά τη διαδικασία παραγωγής οπτικού λόγου (γραφής). Αυτές οι συμπεριφορές εγκλωβίζουν το άτομο στο λεγόμενο από τους επιστήμονες «δυσλεξικό κατεστημένο» το οποίο εμπλεκόμενο με ψυχοσωματικά συμπτώματα και κακή προδιάθεση για το σχολείο, οδηγεί στις ποικίλες μαθησιακές διαταραχές. Σημαντικό είναι το ότι η δυσλεξία εμφανίζεται ασχέτως ευφυΐας, εκπαιδευτικών συνθηκών, οικογενειακού περιβάλλοντος και κάποιας αναπηρίας. (Μαυρομμάτη, 2004; Αδαμόπουλος, 2002)

Tags: 
περί: 

Facebook Comments Box