Η εξέλιξη του λόγου κατά την προσχολική ηλικία

Έως 7 μηνών

 • Παράγει ήχους που θυμίζουν τη μητρική γλώσσα (βάβισμα)
 • Χρησιμοποιεί φωνητικούς και μη φωνητικούς τρόπους για να τραβήξει την προσοχή
 • Αντιδρά σε ήχους
 • Γελάει

7 – 18 μηνών

 • Κοιτάζει κάποια αντικείμενα ή πρόσωπα όταν κάποιος τα ονοματίζει
 • Αντιδρά στο άκουσμα του ονόματός του
 • Κατανοεί απλές εντολές
 • Εμφανίζονται οι πρώτες λέξεις (μαμά, μπαμπά κ.α.)

18 – 24 μηνών

 • Το λεξιλόγιο του εμπλουτίζεται ( περίπου 70 λέξεις)
 • Εκφράζεται συνδυάζοντας 2 ή 3 λέξεις μαζί
 • Απαντά στην ερώτηση: “πώς σε λένε;”
 • Μπορεί να κατονομάσει κάποια μέρη του σώματος

2 – 3 ετών

 • Το λεξιλόγιο του αυξάνεται ραγδαία ( περίπου 300 λέξεις)
 • Μπορεί να εκφέρει σωστά τα μισά περίπου φωνήματα της μητρικής του γλώσσας
 • Οι προτάσεις του μεγαλώνουν αλλά κυριαρχούν ακόμα τα ουσιαστικά και τα ρήματα
 • Δείχνει ενδιαφέρον στο άκουσμα παραμυθιών

3 – 4 ετών

 • Έχει κατακτήσει την πλειοψηφία των φωνημάτων
 • Διατυπώνει ερωτήσεις χρησιμοποιώντας λέξεις όπως: γιατί, πότε, πού, πώς
 • Κατανοεί και χρησιμοποιεί τον πληθυντικό, τις αντωνυμίες και τα άρθρα
 • Κατονομάζει τα περισσότερα χρώματα
 • Μπορεί και αυτοδιορθώνεται όταν κάνει λάθη στην ομιλία

4 – 5 ετών

 • Μπορεί να μιλήσει για καταστάσεις που δεν συμβαίνουν μπροστά του
 • Εκτελεί σύνθετες εντολές
 • Μαθαίνει μικρά ποιηματάκια
 • Εκφέρει σωστά όλους τους φθόγγους (με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση του “ρ” )

Έως 6 ετών

 • Όλοι οι φθόγγοι πρέπει να εκφέρονται σωστά
 • Μπορεί να μιλήσει για το παρελθόν και το μέλλον και να χειριστεί με σιγουριά το λόγο του
 • Κατανοεί μεταφορικές προτάσεις
 • Κάνει αστεία
 • Μπορεί να τραγουδήσει τραγουδάκια με γρήγορο ρυθμό
 • Μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία

Τα παραπάνω στάδια αποτελούν ένα μοντέλο τυπικής ανάπτυξης. Γνωρίζοντας όμως την προσωπικότητα και μοναδικότητα του κάθε παιδιού δικαιολογούμε την, έως ένα βαθμό, απόκλιση από αυτά. Ωστόσο, όταν εντοπίζετε έστω και κάποια μικρή απόκλιση, θα ήταν καλό να ζητάτε τη συμβουλή ειδικού.

 
ορολογία: 

Facebook Comments Box