Η λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αξιολόγηση του λόγου τόσο προφορικού όσο και γραπτού, στο άτομο, με στόχο να διαγνώσει, τυχόν διαταραχές και στη συνέχεια να συντάξει ένα επανεκπαιδευτικό πρόγραμμα, ένα τρόπο παρέμβασης για την αντιμετώπιση και πιθανώς την πλήρη εξάλειψη τους. Στα πλαίσια μιας κοινωνίας ομιλούντων, όπου η γλώσσα είναι το βασικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ των μελών της, καλείται η λογοθεραπεία να πάρει θέση και να προτείνει λύσεις σε οποιαδήποτε μορφή διαταραχής του λόγου, προς αποφυγή όλων εκείνων των παραμέτρων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον στιγματισμό και κατ’ επέκταση στην κοινωνική απομόνωση του εμπλεκομένου ατόμου. Για το λόγο αυτό συνιστάται η άμεση αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης και εξέλιξης ενός κοινωνικά υγιούς ατόμου. Αυτό σημαίνει ότι η λογοθεραπεία δρα όχι μόνο θεραπευτικά αλλά και προληπτικά. (Φούρλας, 1996)

Με τον όρο λογοθεραπεία αναφερόμαστε στην Επιστήμη που μελετά τις πολύμορφες λεκτικές ανεπάρκειες στην προφορική και γραπτή τους μορφή, τις αιτίες τους, την εξέλιξή τους, τους τρόπους προφύλαξης απ’ αυτές και την απομάκρυνσή τους με τα μέσα της ειδικής μάθησης και διαπαιδαγώγησης. Πιο σύντομα, λογοθεραπεία είναι η επιστήμη διαπαιδαγώγησης της ομιλίας, και γενικότερα του λόγου.

Facebook Comments Box