Υπάρχει λόγος ανησυχίας;

Είναι σημαντικό το παιδί να ενταχθεί στην πρώτη τάξη του δημοτικού έχοντας αποκτήσει πλήρως την ικανότητα προφορικής έκφρασης. Έτσι η όποια δυσχέρεια δε θα μεταβιβαστεί στην απόκτηση της γραφής και της ανάγνωσης. Σεβόμαστε τις ατομικές διαφορές και επιτρέπουμε στο παιδί να κατακτήσει από μόνο του το λόγο, χωρίς άγχος και ανησυχία. Αν όμως βλέπουμε ότι αυτό καθυστερεί σημαντικά, απευθυνόμαστε σε ειδικό. Εφόσον χρειαστεί παρέμβαση καλό είναι να υπάρχει το χρονικό περιθώριο να πραγματοποιηθεί πρώιμα, πριν την εισαγωγή του παιδιού στο δημοτικό. Απευθυνόμαστε σε λογοθεραπευτή...

Αν το παιδί κλείσει τα 5 (του απομένει μια χρονιά ως την πρώτη δημοτικού).

Και δεν παράγει ορθά το 'ρ' ή οποιοδήποτε άλλο φθόγγο('σ', 'δ', 'ζ', 'φ', 'θ', 'κ' ). Ενώ εσκεμμένα παράγει ορθά όλους τους φθόγγους, κάποιον από αυτούς δεν χρησιμοποιεί στην αυθόρμητη ομιλία του. Κάνει συντακτικά λάθη. Ο λόγος του δεν είναι απολύτως κατανοητός.

Αν το παιδί κλείσει τα 4 (είναι στα προνήπια).

Και δεν χρησιμοποιεί ορθά τα άρθρα και τους συνδέσμους. Και δεν χρησιμοποιεί καθόλου το 'σ' ή το 'κ' στον λόγο του. Και δεν παράγει τρισύλλαβες λέξεις. Και δυσκολεύεται στην άρθρωση σε πάνω από ένα φθόγγο. (π.χ. 'ρ' και 'δ'). Ο λόγος του δεν είναι σε γενικές γραμμές κατανοητός.

Σε ηλικία 3 χρόνων αν...

Η ομιλία του είναι σε γενικές γραμμές ακατανόητη. Το λεξιλόγιο αποτελείται από ουσιαστικά και λίγα ή καθόλου ρήματα. Δεν χρησιμοποιεί άρθρα, επίθετα, επιρρήματα, προθέσεις. Δεν κατέχει την έννοια του πληθυντικού. Δεν σχηματίζει απλές προτάσεις π.χ. «θέλω να πιω γάλα».

Facebook Comments Box